Powiat Limanowski wprowadził ulgi w czynszach
Powiększ

Informacja dla najemców pomieszczeń w budynku Pływalni Limanowskiej.


Możliwość ubiegania się o zapłatę niższego czynszu lub umorzenie nawet 100% należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania lokalów stanowiących mienie powiatu – to pakiet pomocy, który oferuje Powiat Limanowski przedsiębiorcom w dobie koronawirusa.

Nie pozostajemy bezczynni i w ramach naszych kompetencji staramy się wprowadzić ulgi, by pomóc przedsiębiorcom z naszego powiatu. W okresie epidemii koronawirusa, kiedy firmy odnotowują spore straty, pakiet pomocowy ma za zadanie ograniczyć uciążliwości wynikające z tej trudnej sytuacji. To rozwiązanie, które ma ułatwić przetrwanie stanu epidemii”- podkreśla Starosta Mieczysław Uryga

Obowiązujące obecnie przepisy Uchwały NR XII/42/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15.05.2020 r., przewidują możliwość udzielania ulg w postaci umorzenia – w całości lub w części – należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Powiatowi Limanowskiemu i jego jednostkom organizacyjnym. Ulgi przysługują podmiotom, które utraciły płynność finansową w związku z ograniczeniami ich działalności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Ulgi, które zostaną udzielone podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą – stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Granice dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza % wartość spadku obrotów podmiotu, osiągniętych w miesiącu kwietniu 2020 r. w porównaniu do obrotów miesiąca lutego 2020 r. Umorzenia nie dotyczą refaktur za media i podatku VAT.

Przypominamy, że wnioski najemców i dzierżawców o umorzenie mogą obejmować okres od 14 marca 2020 r. do 31 maja 2020r. Wnioski należy złożyć do dnia 30 czerwca br. do Starostwa Powiatowego w Limanowej lub jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego. Na chwilę obecną złożono 22 wnioski o umorzenie.

Zarząd Powiatu Limanowskiego jeszcze przed podjęciem Uchwały Rady Powiatu, zdecydował o wsparciu dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii. Odroczono terminy zapłaty należności z tytułu czynszu najmu i dzierżawy należnych Powiatowi i jego jednostkom organizacyjnym na dzień 31 maja 2020 r. Z przedmiotowej pomocy skorzystało aż 29 podmiotów.

Druki wniosków o umorzenie należności  dostępne są poniżej:

wniosek o umorzenie

W czym możemy pomóc?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.

19/06/2020 Woda w nieckach basenowych i pod natryskami spełnia wymogi sanitarne, od soboty 20 czerwca uruchamiamy część basenową dla Klientów. zobacz więcej
18/06/2020 Woda w nieckach basenowych i pod natryskami spełnia wymogi sanitarne, od soboty 20 czerwca uruchamiamy część basenową dla Klientów. zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.
 2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych przez nas usług i zgodnie z wyrażoną zgodą.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przez nas udostępniane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.