INFORMACJA O OTWARCIU PŁYWALNI LIMANOWSKIEJ
Powiększ

Uruchomienie obiektu Pływalni Limanowskiej zostało podzielone na dwa terminy. W pierwszym etapie od dnia 6 czerwca otwarte będą dla Klientów takie atrakcje jak: kręgielnia, squash, bilard, sauny, grota solna.


Szanowni Państwo,

Z decyzją o uruchomieniu obiektu czekaliśmy na oficjalny komunikat Prezesa Rady Ministrów. Jak widomo jest zgoda na otwarcie basenów od 6 czerwca. Aktualnie niecki napełnione są wodą. Trwa jej podgrzewanie, uzdatnianie i przygotowywanie do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Uruchomienie obiektu Pływalni Limanowskiej zostało podzielone na dwa terminy. W pierwszym etapie od dnia 6 czerwca otwarte będą dla Klientów takie atrakcje jak: kręgielnia, squash, bilard, sauny, grota solna. Umawianie terminów i zapisy na powyższe atrakcje będzie można dokonywać od dnia 4 czerwca (czwartek) pod nr. tel. 18 3370 118 wew. 23., a od 6 czerwca również w kasie obiektu. Na ten okres zmianie ulega czas otwarcia obiektu. Pływalnia będzie czynna w godzinach od 10.00 do 22.00. Przypominamy, że w obiekcie jest otwarta już kawiarnia Cafe Aqua.

Udostepnienie części basenowej dla Klientów będzie możliwe po spełnieniu wszystkich obostrzeń reżimu sanitarnego dla użytkowników pływalni, które nakłada na zarządców obiektami Główny Inspektor Sanitarny.  

Podobnie jak większość obiektów pływackich podczas zamknięcia basenu przeprowadziliśmy przerwę technologiczną, by nie zamykać basenu jak każdego roku na początku września. W czasie przerwy, między innymi spuściliśmy wodę basenową, zdezynfekowaliśmy złoża filtracyjne, wykonaliśmy niezbędne prace remontowo – konserwacyjne np. nowa nawierzchnia w brodziku.

Od dnia 29 maja rozpoczęliśmy procedury uruchomienia Pływalni Limanowskiej. Procedura uruchomienia basenów jest złożonym procesem technologicznym polegającym na przygotowaniu niecek, nalaniu wody a następnie jej podgrzaniu i uzdatnieniu. Dopiero wtedy woda może podlegać badaniom pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Badania wody dokonuje akredytowane laboratorium pobierające próbki wody z niecek basenowych, stacji uzdatniania, wody prysznicowej. Zgodnie z wymaganiami higieniczno – sanitarnymi po tak długiej przerwie w funkcjonowaniu procesu obiegu i filtracji wody basenowej, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa korzystających czas oczekiwania na wyniki badań to około 14 dni. Pozytywne wyniki pozwalają na uruchomienie pływalni. W zawiązku z powyższym planujemy rozpoczęcie zajęć na basenach pływalni w II połowie czerwca. O konkretnym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Należy pamiętać, że uruchamiając tego typu obiekt będziemy stosować wszystkie niezbędne reżimy sanitarne, które zostały określone w wytycznych odpowiednich Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego. W procesie odnajdywania się w nowej rzeczywistości sanitarnej będziemy musieli być partnerami z naszymi klientami, gdzie my dołożymy wszelkich starań o zapewnienie jak najlepszych warunków sanitarnych a Klienci z kolei będą przestrzegać i dbać o własną higienę osobistą. Prosimy o wyrozumiałość i do zobaczenia wkrótce.

 

W czym możemy pomóc?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.

19/06/2020 Woda w nieckach basenowych i pod natryskami spełnia wymogi sanitarne, od soboty 20 czerwca uruchamiamy część basenową dla Klientów. zobacz więcej
18/06/2020 Woda w nieckach basenowych i pod natryskami spełnia wymogi sanitarne, od soboty 20 czerwca uruchamiamy część basenową dla Klientów. zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.
 2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych przez nas usług i zgodnie z wyrażoną zgodą.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przez nas udostępniane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.