Cennik

Cennik Pływalni Limanowskiej
obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 roku


Na pływalni obowiązują czepki kąpielowe !!!
 

Znajdź nas na: 

I. Bilety jednorazowe:

Godziny
wejść

Cena
BILETU
NORMALNEGO

Dopłata za każdą przekroczoną
1 minutę

Cena
BILETU ULGOWEGO *

Dopłata za każdą przekroczoną
1 minutę

6:00-8:00

6,50 zł /godz.

0,20 zł

5,50 zł /godz.

0,20 zł

8:00-22:00

8,50 zł /godz.

0,20 zł

6,50 zł /godz.

0,20 zł

Bilety bez limitu czasu pobytu (od poniedziałku do piątku):
- normalny: 14,00
- ulgowy*: 12,00

Bilety bez limitu czasu pobytu (w soboty, niedziele i święta):
- normalny: 15,00
- ulgowy*: 13,00

Młodzież szkolna w ramach zajęć lekcyjnych min. 15 osób - 6,00 zł/ godz.
(dopłata 0,20zł/ 1 min.)

Zakłady pracy oraz bilety grupowe min. 15 osób - 7,00 zł/godz.
(dopłata 0,20zł/ 1 min.)

Bilet relaks - 10,00 zł/ za 1,5 godz. (dopłata 0,20 zł/ 1 min.)
Bilet uprawnia do pobytu w następujących przedziałach czasowych:
1 godz. w hali basenowej + 20 min w strefie saun + czas na przebranie.
Bilet obejmuje wejścia 7 dni w tygodniu w godz. od 12:00 do 16:00.

Bilet instruktorski - 13,00 zł za 1 godz. wstęp na basen z możliwością prowadzenia zajęć, dopłata za 1 min. przekroczonego czasu 0,20 zł.

Bilet zerowy dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających pomocy w szatni
15 minut BEZPŁATNIE. Przekroczenie czasu pobytu skutkuje dopłatą za każdą rozpoczętą
1 minutę - 0,20 zł.

* Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży, studentom do 26-go roku życia, rencistom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym wymagającym opieki za okazaniem dokumentu upoważniającego do korzystania z ulg.

* Dzieci do lat 4 - wstęp bezpłatny.

 

II. Bilety Karty Dużej Rodziny:

Bilety poranne  6:00 – 8:00 + 10 min. GRATIS

Indywidualny normalny

5 zł/ godz. (dopłata 0,20 zł/ 1 min.)

Indywidualny ulgowy

4 zł/ godz. (dopłata 0,20 zł/ 1 min.)

Bilety dzienne  8:00 – 22:00 + 10 min. GRATIS

Indywidualny normalny

7 zł/ godz. (dopłata 0,20 zł/ 1 min.)

Indywidualny ulgowy

5 zł/ godz. (dopłata 0,20 zł/ 1 min.)

Bilety bez ograniczenia czasu pobytu  6:00 – 22:00  

Indywidualny normalny

12,00 zł

Indywidualny ulgowy

10,00 zł

Korzystanie z ulg i zniżek możliwe jest po okazaniu Karty Dużej Rodziny oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).

W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentem tożsamości.

 

III. Bilety jednorazowe rodzinne:

Bilety jednorazowe rodzinne  6:00 - 22:00

2 osoby dorosłe + 1 dziecko*

20,00 zł/godz.

2 osoby dorosłe + 2 dzieci*

23,00 zł/godz.

2 osoby dorosłe + 3 dzieci*

26,00 zł/godz.

2 osoby dorosłe + 4 dzieci*

29,00 zł/godz.

1 osoba dorosła + 1 dziecko*

11,50 zł/godz.

1 osoba dorosła + 2 dzieci*

14,50 zł/godz.

1 osoba dorosła + 3 dzieci*

17,50 zł/godz.

1 osoba dorosła + 4 dzieci*

20,50 zł/godz.

 

* Bilet rodzinny obowiązuje wyłącznie dzieci do ukończenia 13-go roku życia.

* Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu, w przypadku
  biletów rodzinnych, jest naliczana dodatkowa opłata za każdą następną 1 minutę 0,20 zł za każdą osobę.

 

IV. Karnety:


Od 5 kwietnia 2017 r. zmiany dotyczące zakupu i korzystania
z karnetu na Pływalni Limanowskiej !!!


Więcej informacji na: http://www.plywalnia.limanowska.pl/aktualnosci,202.html
 

Karnet
o wartości

Cena zakupu

Gratis

Termin ważności

55,00 zł

50,00 zł

5,00 zł

60 dni

120,00 zł

100,00 zł

20,00 zł

90 dni

250,00 zł

200,00 zł

50,00 zł

120 dni


Wszystkich posiadaczy kart abonamentowych Pływalni Limanowskiej obowiązuje
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

  • Za podstawowy czas pobytu płatność pobierana jest przy „wejściu” na pływalnię.
  • Płatność wyrównująca jest regulowana przy wyjściu. Czas pobytu liczony jest od kasy do kasy.
  • Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu jest naliczana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą 1 minutę.
  • Opłata za zagubiony lub zniszczony zegarek – 20 zł.
  • Rezerwacja jednego toru lub ½ niecki rekreacyjnej – 48 zł/godz.
  • Korzystanie z atrakcji wodnych znajdujących się na hali basenowej wliczone jest
    w cenę biletu/karnetu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ PRZEZ KLUBY PŁYWACKIE ORAZ POZOSTAŁE KLUBY SPORTOWE Z TERENU POWIATU LIMANOWSKIEGO

1. Określenie zasad korzystania z usług krytej pływalni przez kluby PŁYWACKIE z terenu Powiatu Limanowskiego.

Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą Polskiego Związku Pływackiego płacą za wejście na basen bilet w wysokości 6,00 zł za 1 godzinę 30 minut, natomiast instruktorzy wchodzą bezpłatnie. Pozostali członkowie klubu uczestniczą w zajęciach nauki pływalnia zgodnie z cennikiem ustalonym przez Zarząd Powiatu. Instruktor nauki pływania nie płaci za wejście na basen.

Za rezerwację toru obowiązuje stawka 48,00 zł za godzinę. Prezes klubu zobowiązany jest dostarczyć Dyrektorowi Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych imienną listę zawodników oraz pozostałych członków klubu. Osoby te korzystają z usług krytej pływalni na podstawie identyfikatorów.

 

2. Określenie zasad korzystania z usług krytej pływalni przez pozostałe kluby sportowe z terenu Powiatu Limanowskiego.

Pozostałe kluby sportowe są zobowiązane do przedłożenia Dyrektorowi Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych imiennej listy członków klubu, którzy za okazaniem identyfikatorów oraz właściwego dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, prawo jazdy,  legitymacji szkolnej itp.) korzystają z usług krytej pływalni w Limanowej, płacąc za bilet  wstępu 6,50 zł/godz., bez względu na wiek uprawnionego członka klubu.

 

 

 

Do pobrania:

Cennik 

 

AKCPETUJEMY KARTY:


 

 

 

W czym możemy pomóc?
15/02/2018 Od 19 do 25 lutego, przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji. W tych dniach zapraszamy do zabawy na Wodnym Torze Przeszkód AQUAGLIDE. zobacz więcej
09/02/2018 Już od poniedziałku zaczynają się ferie na terenie powiatu limanowskiego w województwie małopolskim. Warto je wykorzystać na wypoczynek i zabawę na Pływalni Limanowskiej. zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect.pl
logo logo logo
Budowa Krytej Pływalni w Limanowej” Projekt współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury Turystycznej, Schematu C rozwój produktów i oferty turystycznej regionu.