Regulamin korzystania z sauny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji
    użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może
    dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny
    tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do
    korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
  7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości
     użytkowanego pomieszczenia.
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała
     wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na
     wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak
     największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem
     ciała nie jest zalecane używanie mydła.
16. Na teren sauny zabrania się:
       - wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
       - wykonywania zabiegów kosmetycznych,
       - hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
       - wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
       - wnoszenia napojów alkoholowych,
       - nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za
         nieprzyzwoite lub obraźliwe,
       - palenia tytoniu,
       - niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca
      się wysiłku fizycznego.
18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.
19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
        - bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
        - osobom z chorobami krążenia,
        - osobom chorującym na cukrzycę,
        - osobom nietrzeźwym,
        - kobietom ciężarnym,
        - kobietom w czasie menstruacji.
20. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte
     z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
21. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje
     wszystkie powyższe punkty regulaminu.       
22. Kierownictwo basenu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
      niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
23. Regulamin zatwierdził Dyrektor Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych.

W czym możemy pomóc?
08/03/2018 Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom a w szczególności naszym Klientkom, składamy życzenia. zobacz więcej
07/03/2018 W dniu jutrzejszym zapraszamy wszystkich na pływalnię, a szczególnie Panie. Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy wraz z partnerami promocyjne atrakcje. zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect.pl
logo logo logo
Budowa Krytej Pływalni w Limanowej” Projekt współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury Turystycznej, Schematu C rozwój produktów i oferty turystycznej regionu.