Terminarz

Poprzedni tydzieńNastępny tydzień
Godzina Poniedziałek
03.02.2020
Wtorek
04.02.2020
Środa
05.02.2020
Czwartek
06.02.2020
Piątek
07.02.2020
Sobota
08.02.2020
Niedziela
09.02.2020
Tory / Mały basen Tory / Mały basen Tory / Mały basen Tory / Mały basen Tory / Mały basen Tory / Mały basen Tory / Mały basen
600 - 630
630 - 700
700 - 730
1
730 - 800
1
800 - 830
3
830 - 900
3
900 - 930
1
5
930 - 1000
1
5
1000 - 1030
5
1030 - 1100
5
1100 - 1130
4
1130 - 1200
4
1200 - 1230
2
1230 - 1300
2
1300 - 1330
2
1330 - 1400
1400 - 1430
2
2
1430 - 1500
2
2
1500 - 1530
4
3
1530 - 1600
4
3
6
1600 - 1630
3
4
6
1630 - 1700
3
6
6
1700 - 1730
6
6
6
1730 - 1800
6
6
6
1800 - 1830
6
6
6
1830 - 1900
6
6
6
1900 - 1930
6
6
1930 - 2000
6
2
2000 - 2030
6
2030 - 2100
2
2100 - 2130
2130 - 2200
Poprzedni tydzieńNastępny tydzień
Legenda:
1
- jeden tor zajęty
- połowa małego basenu zajęta
2
- dwa tory zajęte
- mały basen zajęty w całości
3
- trzy tory zajęte
4
- cztery tory zajęte
5
- pięć torów zajętych
6
- sześć torów zajętych
07/07/2020 KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ na Pływalni Limanowskiej zobacz więcej
19/06/2020 Woda w nieckach basenowych i pod natryskami spełnia wymogi sanitarne, od soboty 20 czerwca uruchamiamy część basenową dla Klientów. zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.
 2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych przez nas usług i zgodnie z wyrażoną zgodą.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przez nas udostępniane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.