Regulamin korzystania z sauny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji
    użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może
    dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny
    tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do
    korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
  7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości
     użytkowanego pomieszczenia.
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała
     wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na
     wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak
     największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem
     ciała nie jest zalecane używanie mydła.
16. Na teren sauny zabrania się:
       - wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
       - wykonywania zabiegów kosmetycznych,
       - hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
       - wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
       - wnoszenia napojów alkoholowych,
       - nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za
         nieprzyzwoite lub obraźliwe,
       - palenia tytoniu,
       - niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca
      się wysiłku fizycznego.
18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.
19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
        - bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
        - osobom z chorobami krążenia,
        - osobom chorującym na cukrzycę,
        - osobom nietrzeźwym,
        - kobietom ciężarnym,
        - kobietom w czasie menstruacji.
20. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte
     z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
21. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje
     wszystkie powyższe punkty regulaminu.       
22. Kierownictwo basenu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
      niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
23. Regulamin zatwierdził Dyrektor Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych.

W czym możemy pomóc?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.

19/03/2021 Pływalnia Limanowska zamknięta od 20 marca do odwołania. zobacz więcej
02/03/2021 KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ na Pływalni Limanowskiej zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.
 2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych przez nas usług i zgodnie z wyrażoną zgodą.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przez nas udostępniane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.