Autor: Pływalnia Limanowska

Categories News

UWAGA, UWAGA KONKURS!!!

 

Ogłaszamy konkurs dla dzieci i młodzieży pt: „Moja bombka bożonarodzeniowa”.

 

Organizator konkursu:

Pływalnia Limanowska, ul. Zygmunta Augusta 37, 34-650 Limanowa

Cele konkursu:

Zachowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych;

Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;

Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi;

Promowanie twórczości dziecięcej.

Tematyka konkursu:

– Temat pracy brzmi ”Moja bombka bożonarodzeniowa.”

– Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – bombki bożonarodzeniowej.

Zasady oceny i przyznawania nagród:

– Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18

– O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decydować będzie ilość polubień pod zdjęciem każdej z prac na Naszym Facebooku.

Termin i warunki dostarczenia prac:

– Termin składania prac upływa 6 grudnia 2021r.

– Głosowanie potrwa do 12 grudnia 2021r.

– Prace należy dostarczyć podpisane (imię, nazwisko, wiek oraz miejscowość) do kasy Pływalni

Ustalenia dodatkowe:

Każdy uczestnik Konkursu Plastycznego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych:1) w celu organizacji konkursów –zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych;

– Wszystkie bombki zostaną zawieszone na Naszej choince w holu Pływalni.

 

 

 

 

 

Categories News

Pływanie na Pięć!!!

Już dziś skorzystaj z Naszej oferty promocyjnej!!!
Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych dzieci i młodzieży w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych i upoważnia do biletu w cenie 5zł/h. Promocja trwa przez cały tydzień w godzinach 10:00 – 15:00.
Oferta ważna jest od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Więcej informacji pod numerem telefonu: (18) 3370118