Cennik

Cennik

Bilety dzienne  1 godz. + 10 min. GRATIS
Indywidualny normalny 14 zł (dopłata 0,35 zł/ 1 min.)
Indywidualny ulgowy* 12 zł (dopłata 0,35 zł/ 1 min.)
Bilety bez ograniczenia czasu pobytu
Indywidualny normalny 24 zł
Indywidualny ulgowy* 22 zł

Młodzież szkolna w ramach zajęć lekcyjnych  min. 15 osób – 11,00 zł/ godz.
(dopłata 0,35zł/ 1 min.)

Zakłady pracy oraz bilety grupowe  min. 15 osób – 12,00 zł/godz.
(dopłata 0,35zł/ 1 min.)

Bilet Senior 60+9,00 zł/ za 1 godz. (dopłata 0,35 zł/ 1 min.)
Bilet obejmuje wejścia 5 dni w tygodniu (pon-pt z wyłączeniem dni świątecznych) w godz. od 10.00 do 13.00

Bilet opiekun osoby niepełnosprawnej 4,00 zł/ za 1 godz. (dopłata 0,35 zł/ 1 min.)
Opiekun osoby niepełnosprawnej w tym:
– opiekun osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 16-go roku
życia, symbol przyczyn niepełnosprawności: 01-U, 02-P, 04-O, 05-R, 06-E, 10-N, 12-C,
– opiekun osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– opiekun osób legitymujących się orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji.

Bilet instruktorski

–   9,00 zł za 1 godz. – (bilet obejmuje wejścia 5 dni w tygodniu od pon. do pt. do godziny 15:00 z wyłączeniem dni świątecznych (dopłata  0,35 zł/ 1 min.) 
– 18,00 zł za 1 godz.
– 40,00 zł za 3 godz.
– 60,00 zł za 5 godz.
Wstęp na basen z możliwością prowadzenia zajęć, dopłata za 1 min. przekroczonego czasu 0,35 zł.

Bilet zerowy  dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających pomocy w szatni
15 minut BEZPŁATNIE. Przekroczenie czasu pobytu skutkuje dopłatą za każdą rozpoczętą
1 minutę – 0,35 zł.

* Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 26 roku życia, rencistom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym za okazaniem orzeczenia lub legitymacji w tym:
– osobom legitymującym się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 16-go roku życia,
– osobom  niepełnosprawnym legitymującym się ważnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
– osobom legitymującym się orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

* Dzieci do lat 3wstęp bezpłatny

Bilety dzienne  1 godz. + 10 min. GRATIS

Indywidualny normalny

13,00 zł/ godz. (dopłata 0,35 zł/ 1 min.)

Indywidualny ulgowy

11,00 zł/ godz. (dopłata 0,35 zł/ 1 min.)

Bilety bez ograniczenia czasu pobytu

Indywidualny normalny

22

Indywidualny ulgowy

20 

Korzystanie z ulg i zniżek możliwe jest po okazaniu Karty Dużej Rodziny oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).
W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentem tożsamości.

Bilety jednorazowe rodzinne 

2 osoby dorosłe + 1 dziecko*

37,00 zł/godz.

2 osoby dorosłe + 2 dzieci*

46,00 zł/godz.

1 osoba dorosła + 2 dzieci*

32,00 zł/godz.

* Bilet rodzinny obowiązuje wyłącznie dzieci do ukończenia 13-go roku życia.

* Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu, w przypadku
  biletów rodzinnych, jest naliczana dodatkowa opłata za każdą następną 1 minutę 0,35 zł za każdą osobę.

Wszystkich posiadaczy kart abonamentowych Pływalni Limanowskiej obowiązuje
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

Karnet
o wartości
Cena zakupuGratis Termin ważności
55,00 zł50,005,0060 dni
120,00 zł100,0020,0090 dni
250,00 zł200,0050,00120 dni

INFORMACJE DODATKOWE

  • Za podstawowy czas pobytu płatność pobierana jest przy „wejściu” na pływalnię.
  • Płatność wyrównująca jest regulowana przy wyjściu. Czas pobytu liczony jest od kasy do kasy.
  • Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu jest naliczana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą 1 minutę.
  • Opłata za zagubiony lub zniszczony zegarek – 20 zł.
  • Rezerwacja jednego toru lub ½ niecki rekreacyjnej – 60 zł/godz.
  • Korzystanie z atrakcji wodnych znajdujących się na hali basenowej wliczone jest
    w cenę biletu/karnetu.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ PRZEZ KLUBY PŁYWACKIE ORAZ POZOSTAŁE KLUBY SPORTOWE Z TERENU POWIATU LIMANOWSKIEGO

  1. Określenie zasad korzystania z usług krytej pływalni przez kluby PŁYWACKIE z terenu Powiatu Limanowskiego.

Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą Polskiego Związku Pływackiego płacą za wejście na basen bilet w wysokości 14,00 zł za 1 godzinę 30 minut. Pozostali członkowie klubu uczestniczą w zajęciach nauki pływalnia zgodnie z cennikiem ustalonym przez Zarząd Powiatu.

Za rezerwację toru obowiązuje stawka 50,00 zł za godzinę. Prezes klubu zobowiązany jest dostarczyć Dyrektorowi Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych imienną listę zawodników oraz pozostałych członków klubu. Osoby te korzystają z usług krytej pływalni na podstawie identyfikatorów.6

Wejście jednorazowe 15 min.      8,00 
Wejście jednorazowe 30 min.    13,00 
Wejście jednorazowe 45 min.    19,00 
Wejście jednorazowe 60 min.    25,00 

Przekroczenie czasu skutkuje dopłatą za każdą rozpoczętą 1min/0,70 zł

Każdy seans rozpoczyna się kwadrans po pełnej godzinie,
np. 10:15, 11:15, 12:15 itd.
Czas trwania seansu to 45 minut.

1. Bilet indywidualny normalny – 45 min. – 12,00 zł
2. Bilet indywidualny ulgowy – 45 min – 10,00 zł
3. KARTA DUŻEJ RODZINY indywidualny normalny – 45 min – 11,00 zł
4. KARTA DUŻEJ RODZINY INDYWIDUALNY ULGOWY – 45 min – 9,00 zł

Wejście jednorazowe                                37,00 zł/godz.
Rezerwacja cykliczna min. 4 godz.         36,00 zł/godz.
Wypożyczenie rakiet                                   7,00 zł/1szt./godz.
Wypożyczenie okularów                            1,00 zł/1szt./godz.

                    PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK
                      do 18:00                       30,00 zł/godz./1 tor
W godz. 18:00 -22:00                       36,00 zł/godz./1 tor

           PIĄTEK-NIEDZIELA I DNI ŚWIĄTECZNE
                      do 18:00                       40,00 zł/godz./1 tor
W godz. 18:00 -22:00                       45,00 zł/godz./1 tor

Wypożyczenie obuwia                           5,00 zł/1 para//1 godz.

W godz. 06:00 -18:00                       18,00 zł/godz.
W godz. 18:00 -22:00                       24,00 zł/godz.

Istnieje możliwość REZERWCJI kręgielni, squash’a, bilardu i groty solnej w kasie pływalni lub telefonicznie pod nuemrem: 18 3370 118 wew. 23

Akceptujemy karty